Informace o nás

Z historie

 

Fotoklub Znojmo existoval již ve 2. polovině 19. století (a dle některých pramenů dokonce krátce po roce 1850). Se vznikem Československé republiky byl fotoklub znovu založen dne 11. 11. 1922 prof. Zobalem a učitelem p. Ambrožem. Jeho členové pravidelně vystavovali fotografie. Významným obdobím pro fotoklub se stal přelom 60. a 70. let úspěšnou účastí v několika ročnících Meisterfotos a Biennale de fotografie Europa. Za zmínku též stojí sbírka fotografických přístrojů v počtu přesahující stovku kusů tehdejšího předsedy, prof. Josefa Najbrta, které zaujaly konstrukčním řešením či technickou finesou. Doložené z této doby jsou také besedy s panem Václavem Jírů, redaktorem revue Fotografie.

V dalších letech několik členů fotoklubu úspěšně absolvovalo Krajskou školu fotografie v Brně a Institut výtvarné fotografie na Horní Bečvě.

K většímu oživení práce klubu došlo po roce 1990 zapojením do dvou mapových okruhů (Blatenská růže a Vysočina) a vytvářením kontaktů s fotokluby z rakouského Hollabrunnu a holandského Harderwijku, včetně pořádání vzájemných setkání a výstav.

 

Současnost

 

Fotoklub Znojmo má v současné době 14 členů: Ing. Jiří Coufal, Ivan Filip, Josef Hovorka, Mgr. Jindřich Hujňák, Marius Jordánek, ing. Miloslav Malach, ing. Roman Mazenauer , ing. Eduard Přibil, Pavel Stehlík, ing. Lukáš Toifl, Jan Šuler, Jaroslav Wirgler, Eva Vallová, MUDr. Marie Sedláčková.

 

Fotoklub pravidelně vystavuje a v současné době se nadále účastní dvou mapových fotografických okruhů -

Moravskoslezského MO a MO Vysočina. V těchto soutěžích výrazně reprezentuje Město Znojmo, které fotoklub finančně podporuje.

Aktivně spolupracuje s fotoklubem v Ostravě a Klubem Moravských fotografů v Brně, zejména společnými několikadenními worshopy.

Řada členů vystavuje své fotografie samostatně, mnoho jich dosáhlo i individuálních úspěchů v různých soutěžích a v časopisech Photo Life a Foto a video.