VIDEOPREZENTACE

22.05.2012 00:00

Náš Fotokub pro své členy připravil dne 22.5.2012 prezentaci fotografií, pořízených na společných akcích. Fotografie byly promítány na velké plátno a podrobily se kritice od ostatních. Tahle akce měla za účel zdokonalit nás v úpravách snímků, naučit nás, jak své obrázky prezentovat, jaké programy pro tvorbu slideshow použít a jak se v nich pohybovat. Tento den jsme se naučili mnoho nového a nabyli spoustu nových zkušeností!