ŘEZBÁŘI

16.06.2014 00:00

Od pondělí 16.6.2014 do pátku 20.6.2014 se ve Znojmě na Horním náměstí konalo Řezbářské sympózium 2014. Pět šikovných řezbářů zde tvořilo dvoumetrové dubové sochy. Hlavním cílem sympózia bylo přiblížit lidem, dnes již skoro opomíjené staré řemeslo. Řezbářství samo o sobě nabízí spoustu zábavy a hlavně skvělou podívanou. Ačkoli dnes už do tohoto řemesla není zainteresováno zdaleka tolik lidí jako dříve, stále si najde své příznivce a obdivovatele. Každý z řezbářů měl po svém boku jednoho ze znojemských učňů oboru Truhlář z odborných škol našeho města. Ti pozorně sledovali práci mistrů a umělců se dřevem a objevili tak další z mnoha způsobů zpracování tohoto materiálu. Diváci si mohli také sami vyzkoušet dlabání do dřeva. Prostor zde byl i pro jinak nadané umělce. Na náměstí tak vzrostlo místo pro tvořivost mladých lidí, tzv. Mladé krve. Ti se výzvy zhostili vskutku s grácií. Vznikali zde stánky s nabídkou různorodých tvořivých technik. Na pódiu měli mladí možnost prezentovat se jak hudebně, tak literárně. Celá akce se odehrávala v rámci jednoho z projektů Galerie AGNES, která poskytuje prostor a pomoc při uskutečňování aktivit mladých a pro mnohé i částečné splnění jejich snu. Fotoklub Znojmo o.s. měl tu čest celou akci zdokumentovat a zaznamenávat nejhezčí okamžiky celého sympózia. Sympózium se uskutečnilo za podpory města Znojma, Znojemské besedy, JMK a OHK Znojmo. 

Fotogalerie: ŘEZBÁŘI