PÁLAVA 2016

11.05.2016 14:52

 Dne 6. - 8. května 2016 se uskutečnilo setkání znojemského a ostravského fotoklubu v letovisku Pálava v Nových Mlýnech. 

Účelem setkání, které se pravidelně opakuje, je vždy přátelský tvůrčí duch spřízněných fotografů a jejich práce. Porozumění, která na těchto setkáních panují, vytváří neopakovatelné prostředí plné invence pro další práci. Nutno dodat, že práce ostravského fotoklubu je rozsáhlejší tvůrčím způsobem. Jedná se o Fotokamrlík L. Vavříka s jeho celostátní proslulostí. Dále neopakovatelné ztvárnění atmosféry jazzových festivalů M. Víchou. Který svým originálním fotografickým pojetím představuje evropský vrchol, včetně ocenění, kterého se mu dostalo. 

Pro znojemský fotoklub jsou tato výše uvedená setkání značným přínosem pro budoucí práci a vedou k zamyšlení nad jejím rozvojem. Můžeme doufat, že podobná setkání se budou opakovat ve stejném duchu.

Fotogalerie: PÁLAVA 2016